• Chirurgie
 1. dr Wiesław Tondel
 • Plastische Chirurgie
 1. prof. Henryk Witmanowski
 2. dr Mikołaj Kubasik
 • Handchirurgie
 1. dr Marcin Nowak
 • Dermatologie
 1. prof. Jerzy Bowszyc
 2. prof. Zygmunt Adamski
 3. prof. Ryszard Żaba
 4. dr Anna Chojecka-Adamska
 5. dr Grzegorz Grzybowski
 6. dr Magdalena Łuczkowska
 • Gynäkologie
 1. prof. Jacek Koźlik
 2. dr Grażyna Jarząbek
 • Interne- -Endokrinologie
 1. dr Daria Baszko-Błaszyk
 • Interne- -Gastroenterologie
 1. dr Jacek Piątek
 • Kardiologie
 1. prof. Andrzej Tykarski
 2. dr Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. doc. Krzysztof Błaszyk
 • Neurologie
 1. prof. Wojciech Kozubski
 • Orthopädie
 1. dr Wojciech Jurasz
 • Pädiatrie
 1. prof. Jarosław Walkowiak
 • Rheumatologie
 1. prof. Włodzimierz Samborski
 • Ernährungsberaterin
 1. mgr inż. Iwona Koźlicka
 • Urologie
 1. dr Piotr Cieśliński