• Surgery
 1. dr Wiesław Tondel
 • plastic surgery
 1. prof. Henryk Witmanowski
 2. dr Mikołaj Kubasik
 • hand surgery
 1. dr Marcin Nowak
 • Dermatology
 1. prof. Jerzy Bowszyc
 2. prof. Zygmunt Adamski
 3. prof. Ryszard Żaba
 4. dr Anna Chojecka-Adamska
 5. dr Grzegorz Grzybowski
 6. dr Magdalena Łuczkowska
 • gynecology
 1. prof. Jacek Koźlik
 2. dr Grażyna Jarząbek
 • interna-endocrinology
 1. dr Daria Baszko-Błaszyk
 • interna-gastroenterology
 1. dr Jacek Piątek
 • cardiology
 1. prof. Andrzej Tykarski
 2. dr Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. doc. Krzysztof Błaszyk
 • neurology
 1. prof. Wojciech Kozubski
 • orthopedics
 1. dr Wojciech Jurasz
 • pediatrics
 1. prof. Jarosław Walkowiak
 • rheumatology
 1. prof. Włodzimierz Samborski
 • dietetics
 1. mgr inż. Iwona Koźlicka
 • urology
 1. dr Piotr Cieśliński