• chirurgia
 1. dr Wiesław Tondel
 • chirurgia plastyczna
 1. prof. Henryk Witmanowski
 • chirurgia ręki
 1. dr Marcin Nowak
 • dermatologia
 1. prof. Zygmunt Adamski
 2. prof. Ryszard Żaba
 3. doc Dorota Jenerowicz
 4. dr Grzegorz Grzybowski
 5. dr Magdalena Łuczkowska
 6. dr Wiesława Sudnik
 • interna-endokrynologia
 1. dr Daria Baszko-Błaszyk
 • interna - diabetologia
 1. dr Hanna Stankowiak-Kulpa
 • kardiologia
 1. prof. Andrzej Tykarski
 2. prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. prof. Krzysztof Błaszyk
 • neurologia
 1. prof. Wojciech Kozubski
 • ortopedia
 1. dr Wojciech Jurasz
 2. dr Krzysztof Niciejewski
 • pediatria
 1. prof. Jarosław Walkowiak
 • reumatologia
 1. prof. Włodzimierz Samborski
 • interna - diabetologia
 1. dr Hanna Stankowiak-Kulpa
 • urologia
 1. dr Piotr Cieśliński