Rekonstrukcje chirurgiczne

dotyczą pacjentów u których doszło do uszkodzenia tkanek w wyniku urazu, procesu chorobowego lub są one wynikiem wady wrodzonej. Patologie dotyczyć mogą każdej okolicy anatomicznej ciała człowieka. Urazy mogą być wynikiem działania czynników chemicznych, mechanicznych lub termicznych albo następstwem działań zamierzonych np. interwencji chirurgicznych.

Zabiegi rekonstrukcyjne najczęściej dotyczą okolic odsłoniętych, wystawionych na widok publiczny (twarz, szyja, przedramiona, podudzia), często jednak stanowią nie tylko defekt kosmetyczny, ale są powodem zaburzeń funkcjonalnych, znacznie utrudniających normalne funkcjonowanie. Rekonstrukcje chirurgiczne obejmują cała grupę zabiegów omówionych szczegółowo w dziale chirurgia.