OPIS:

Zespół kanału nadgarstka: jest wynikiem ucisku na nerw pośrodkowy. Przyczyny: natury metabolicznej, uraz lub infekcja.

TECHNIKI OPERACYNE:

W przypadku gdy leczenie zachowawcze nie jest w stanie doprowadzić do złagodzenia objawów (m.in. drętwienia, parestezji, zmian zabarwienia, kruchości i łamliwości paznokci).

CEL ZABIEGU:

Zwiększenie wymiarów kanału nadgarstka poprzez zmniejszenie napięcia więzadła poprzecznego i jego powięziowych przedłużeń.

PRZEBIEG ZABIEGU:

Otwarta dekompresja kanału nadgarstka w znieczuleniu miejscowym. Nacięcia wykonujemy równolegle względem linii życia, przecinamy więzadło poprzeczne oraz zrośnięte z nim blaszki powięzi. Trzeba uwidocznić nerw pośrodkowy na całej długości przebiegu w kanale oraz uwolnić wszystkie zrosty. Po zabiegu ból ustępuje natychmiast, drętwienie i osłabienie siły mięśniowej cofa się niestety wolniej i niecałkowicie (1 do 2 lat).

MOŻLIWE POWIKŁANIA:

1uszkodzenie nerwu, krwiak, obrzęk zakażenie

CZAS REKONWALESCENCJI:

W1 i 2 doba-naturalny wyprost za pomocą bandaża elastycznego, 2 i 3 doba-łagodne, czynne ruchy. Szwy wyjmujemy po 10 dniach. Dolegliwości ustępują po 4-6 tygodniach.

PRZEBIEG POOPERACYJNY:

1 i 2 doba-naturalny wyprost za pomocą bandaża elastycznego, 2 i 3 doba-łagodne, czynne ruchy. Szwy wyjmujemy po 10 dniach. Dolegliwości ustępują po 4-6 tygodniach.