Wybierz swój język

Chirurgia ogólna

Dermatoskopia i chirurgiczne usuwanie znamion z oceną histopatologiczną

 OPIS ZABIEGU:

Dysponujemy dermatoskopem oraz wideo-dermatoskopem i jesteśmy w stanie ocenić i zakwalifikować znamiona do usunięcia. W ocenie znamion kierujemy się tzw. dermatoskopowym ABCD, gdzie :

  • A oznacza asymetrię,
  • B-brzeg
  • C-kolor, a
  • D-średnicę i struktury różnicujące.

Za każdą z cech przyznajemy określoną ilość punktów i po przemnożeniu przez odpowiednie współczynniki uzyskujemy tzw. całkowity współczynnik dermatoskopowy (TDS). Wyliczona dla znamienia wartość TDS od 4.75 do 5.45 wymaga często jego profilaktycznego usunięcia, wynik większy od 5.45 wskazywać może na złośliwą zmianę barwnikową wymagającą bezwzględnie usunięcia chirurgicznego.
Szczególnie narażone są osoby z tzw. zespołem znamion atypowych, charakteryzującym się obecnością kilkudziesięciu i więcej znamion, z których co najmniej 1 znamię ma ponad 8 mm oraz co najmniej 1 znamię prezentuje cechy atypii (ABCD).
Zabiegi wykonujemy zgodnie z zasadami zachowania czystości onkologicznej, a rany zaopatrujemy kosmetycznie. Każda zmiana jest weryfikowana badaniem histopatologicznym.

Chcesz wykonać zabieg , sprawdź kogo poleca specjalistyczny portal znanylekarz.pl

 


Copyright © 2006 - 2022 :: Centrum Medyczne "Gajowa" :: Gajowa 3, 60-815 Poznań

- POLITYKA  PRYWATNOŚCI -